Holistyczna
Terapia Manualna

jest metodą terapeutyczną precyzyjnie łączącą w sobie różne typy masaży, akupresurę, techniki osteopatyczne, manipulacje  stawowe, techniki powięziowe, elementy fizjoterapii oraz klawiterapię.

 Po wywiadzie i wnikliwej analizie w skład zabiegu terapeutycznego wchodzą w zależności od potrzeb:

* praca strukturalna z ciałem,
* masaż tkanek głębokich,
* rozluźnianie mięśniowo-powięziowe,
* mobilizacje stawów
     (międzykręgowych, krzyżowo-biodrowych, spojenia łonowego, skokowych dolnych/ górnych, kolanowych, biodrowych, ramiennych, nadgarstków),

* normalizacja wszelkich napięć mięśniowych,
* neuromobilizacje nerwów kończyn,
* terapia migren,
terapie przeciwbólowe,
* diagnostyka różnicowa i wybrane leczenie osteopatyczne w dysfunkcji narządu ruchu   
    (cierpnięcia rąk i nóg, bóle obszaru kręgosłupa, rąk, nóg, miednicy, barków i szyi),
* uwalnianie uścisków wywieranych na sploty nerwowe kończyn
   (np. cierpnięcia, spadek siły mięśniowej, uczucie zimnej kończyny),
* regulacja napięcia przepony,

* redukcja objawów zgagi, refluksu, protrakcji głowy oraz zaburzeń z dysfunkcji nerwu błędnego,
* usuwania dysfunkcji przełyku i żołądka (poprzez rozluźnianie przełyku i obniżanie pozycji żołądka) ,
praca w jamie ustnej i na przedniej stronie szyi w aspekcie:

      - zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej

     - w problemach laryngologicznych i pourazowych/szokowych ,
       (np. bruksizm, stan po ekstrakcji zębów trzonowych, dysfagia, dysartia, po wypadkach np komunikacyjnych)
* przywracanie zakresu ruchów w stawach,
* kompresyjna redukcja nadciśnienia tętniczego krwi pochodzenia napięciowego,
* analiza wpływu nawyków i ich korekta w celu eliminacji zewnętrznych przyczyn dysfunkcji i obciążeń generujących ból,
* inne, w zależności od indywidualnych zgłaszanych dolegliwości i potrzeb pacjenta.